Teknisk dykking

Teknisk dykking er dykking under tak, på steder der man ikke har fri tilgang til overflaten. Som regel dykkes det i huler eller grotter. For å dykke i en grotte, kreves det mye kunnskap. Man må lære seg å legge line, vite hvordan man skal navigere, og unngå å sette fast seg selv eller utstyret, man må også vite hvordan man skal ta vare på sine meddykkere, og man må lære nødprosedyrer.Det er alltid en viss risiko forbundet med å dykke i huler, og det er mye vanskeligere å få hjelp når man er under jorden. I vann kan man gå nesten rett opp til overflaten, mens i en grotte må man først svømme til åpningen eller til en luftlomme inne i grotten, før man kommer seg ut av vannet.Før man kan begynne med teknisk dykking, må man ha gått gjennom kurset Advanced Open Water, og utført minst 50 dykk. Da kan man melde seg på et kurs i teknisk dykking eller grottedykking. Det er veldig spennende å dykke i grotter, for man får oppleve en helt ukjent verden, en verden som de fleste aldri får se. Det er mange grotter man kan dykke i, både utforskede grotter og uutforskede grotter. For nybegynnere er det selvsagt best å begynne med en utforsket grotte. Der er det som regel også lagt ut tau man kan følge, slik at det er lett å finne veien både inn og ut av grotten.Teknisk dykking krever at man er flere sammen, slik at man kan hjelpe hverandre dersom det skjer noe. Dette er ikke en sport man må drive med på egen hånd. Selv om risikoen er litt større enn ved vanlig dykking, går det som regel bra dersom man følger reglene og tar vare på hverandre.